with Denia Kourousi

with Sotiris Papatragiannis

with Agathonas

with Babis Tsertos

© 2017 by Dimi Dumo - photographs by Tine Van de Vel & Tom Herbots